Opptakskriterier

Søknad gjennom Asker kommune

 

 

Opptakskriterier:

I følge barnehageloven skal alle barnehager ved opptak prioritere barn med funksjonsvansker og barn med vedtak etter barnevernloven.

Deretter prioriteres barn med følgende rekkefølge:

barn av styrets og samarbeidsutvalgets medlemmer

barn av ansatte

barns som allerede har søsken i barnehagen

barn bosatt i nærområdet.

Asker Kommune har felles opptak til alle barnehager.

Søknadsfrist er 1.mars.